Lakvatten.se

UV-anläggning

UV

Mikrobiologisk växt, som förekommer i vatten, kan effektivt begränsas med ultraviolet ljus. UV-ljus med en våglängd på 254 nanometer (nm) dödar bakterierna, vira, alger och svamp genom att bryta ner mikroorganismernas DNA. Desinfektion med UV-ljus kan användas till stort sett alla vattentyper.

 

Anläggningsbeskrivning
Flöde för standardanläggning: 0,5-500 m³/tim. Eurowaters produktprogram innehåller flera anläggningar för desinfektion av både dricks- och processvatten.

 90x90aquada WEDECO TYP AQUADA
- Flöde: 1-11 m³/tim.
- Arbetstemperatur: 5-25°C.

Beskrivning:
Används för dricksvatten och processvatten. Serien innefattar tre modeller, som alla finns i fem olika storlekar. Anläggningen består av en cylindrisk reaktor i rostfritt stål med UV-lampa monterad i kvartsrör.

 

 90x90uva2 WEDECO TYP A
- Flöde: 4-16 m³/tim.
- Arbetstemperatur: 5-60°C.

Beskrivning:
Används för dricksvatten och processvatten. Serien innefattar tre modeller. Anläggningen består av en cylindrisk reaktor i syrefast stål med spektrotherm UV-lampa monterad i kvartsrör.

 

 90x90uvb3 WEDECO TYP B & TYP BX
- Flöde: 30-500 m³/tim.
- Arbetstemperatur: 5-60°C.

Beskrivning:
Används för dricksvatten och processvatten. Serien innefattar fyra modeller. Anläggningen består av en cylindrisk reaktor i syrefast stål med flera spektrotherma UV-lampor monterade i kvartsrör.

 

 90x90uve_me4 WEDECO TYP E/ME
- Flöde: 1-100 m³/tim.
- Arbetstemperatur: 5-25°C (E), 5-60°C (ME).
Beskrivning:
Används till processvatten, ultrarent vatten, samt i specialutföring för farmaseptiskt bruk. Serie E/ME innefattar nio modeller. Anläggningen består av ett cylindriskt kvartsrör som vattnet leds genom. Flera UV-lampor är placerade på yttersidan av kvartsreaktorn. Reaktorn och lamporna är monterade i ett stängt chassi i rostfritt stål.

 

 

 

     

Copyright 2006 Lakvatten.se.